Ψηφιακά Εργαλεία για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών στο σχολείο (8 δεξιότητες)

Αυτό το Παραδοτέο αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των μαθητών πριν και μετά τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του έργου.

Σε αυτό το τεστ αξιολόγησης, οι μαθητές εισάγονται σε ένα σενάριο στο οποίο καλούνται να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές και σύμφωνα με τις επιλογές τους μετατοπίζονται στη συνέχεια του σεναρίου, όπου και πάλι καλούνται να κάνουν μια νέα επιλογή και ούτω καθεξής. Κάθε μία από τις σελίδες στις οποίες ανακατευθύνονται περιέχει μια επιλογή που αξιολογεί τη στάση τους απέναντι σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα.

Δημιουργικότητα

Ηθική Σκέψη και Οικολογική και Κοινωνική Συνείδηση

Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα

Κίνητρα και Επιμονή

Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχων

Διαχείριση Αβεβαιότητας, Ασάφειας και Κινδύνων

Συνεργασία

Εμπειρική Μάθηση