Αποτελέσματα

IO1

Ανάλυση του πλαισίου EntreComp και αναγνώριση των πιο σχετικών δεξιοτήτων και των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων για το σχολικό περιβάλλον

IO2

Σχήμα Πιστοποίησης για το Εκπαιδευτικό Υλικό και τα Προγράμματα Διδασκαλίας


IO3

Σχήμα πιστοποίησης των ατόμων (Πιστοποίηση της αξιολόγησης με ISO17024)

IO4

Προγράμματα διδασκαλίας για δασκάλους πιστοποιημένα με ISO: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος για Δασκάλους Επίπεδο 6


IO5

Εκπαιδευτικό Υλικό για δασκάλους πιστοποιημένo με ISO: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος για Δασκάλους Επίπεδο 6


IO6

Εργαλείο Αξιολόγησης Επιχειρηματικότητας για Δασκάλους Πιστοποιημένο με ISO17024 (για την αξιολόγηση των δασκάλων στις δεξιότητες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα)

IO7

Ψηφιακά Εργαλεία για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών στο σχολείο (8 δεξιότητες)

IO8

Σειρά δραστηριοτήτων (εργαλείων) που θα χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους για την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος των μαθητών (8 δεξιότητες)

IO9

Επιτραπέζιο παιχνίδι που θα χρησιμοποιηθεί από τους γονείς των μαθητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα