Επιτραπέζιο παιχνίδι που θα χρησιμοποιηθεί από τους γονείς των μαθητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα

Αυτό το Παραδοτέο παρουσιάζει τις εξωσχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στο σπίτι με την υποστήριξη των γονέων. Αποτελείται από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που ζητά από τους παίκτες (μαθητές) να κάνουν επιλογές για να προχωρήσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα προάγει τις βασικές ικανότητες της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Board Game Manual

Game Board Home Print (4 x A4) 

Game Board Pdf

Cards