Πιλοτικά

Δεξιότητα: Εμπειρική Μάθηση

Ημερομηνίες: 03/02/2021 & 05/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Δημιουργικότητα

Ημερομηνίες​: 10/02/2021 & 12/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Συνεργασία

Ημερομηνίες: 16/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Nina Staebler

Στοιχεία επικοινωνίας: nina.staebler@15billionebp.org

Δεξιότητα: Συνεργασία

Ημερομηνίες: 17/02/2021 & 19/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα

Ημερομηνίες: 17/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Nina Staebler

Στοιχεία επικοινωνίας: nina.staebler@15billionebp.org

Δεξιότητα: Κίνητρα και Επιμονή

Ημερομηνίες: 18/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Nina Staebler

Στοιχεία επικοινωνίας: nina.staebler@15billionebp.org

Δεξιότητα: Δημιουργικότητα

Ημερομηνίες: 23/02/2021 & 24/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Theodora Blakou

Στοιχεία επικοινωνίας: theoblak@yahoo.gr

Δεξιότητα: Ηθική Σκέψη και Οικολογική και Κοινωνική Συνείδηση

Ημερομηνίες: 24/02/2021 & 26/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Εμπειρική Μάθηση

Ημερομηνίες: 25/02/2021 & 27/02/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Theodora Blakou

Στοιχεία επικοινωνίας: theoblak@yahoo.gr

Δεξιότητα: Αυτογνωσία και Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Ημερομηνίες: 03/03/2021 & 05/03/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Συνεργασία

Ημερομηνίες: 04/03/2021 & 06/03/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Theodora Blakou

Στοιχεία επικοινωνίας: theoblak@yahoo.gr

Δεξιότητα: Κίνητρα και Επιμονή

Ημερομηνίες: 10/03/2021 & 12/03/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχων

Ημερομηνίες: 17/03/2021 & 19/03/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Διαχείριση Αβεβαιότητας, Ασάφειας και Κινδύνων

Ημερομηνίες: 24/03/2021 & 26/03/2021

Online/Offline: Online

Όνομα εκπαιδευτή: Melina Mourtziapi

Στοιχεία επικοινωνίας: eu@mmclearningsolutions.com

Δεξιότητα: Δημιουργικότητα

Ημερομηνίες: 04/2021

Online/Offline: Offline/Self-directed learning

Όνομα εκπαιδευτή: Ingrid Kienberger

Στοιχεία επικοινωνίας: ingrid.kienberger@fh-joanneum.at

Δεξιότητα: Συνεργασία

Ημερομηνίες: 04/2021

Online/Offline: Offline/Self-directed learning

Όνομα εκπαιδευτή: Ingrid Kienberger

Στοιχεία επικοινωνίας: ingrid.kienberger@fh-joanneum.at

Δεξιότητα: Εμπειρική Μάθηση​​

Ημερομηνίες: 04/2021

Online/Offline: Offline/Self-directed learning

Όνομα εκπαιδευτή: Ingrid Kienberger

Στοιχεία επικοινωνίας: ingrid.kienberger@fh-joanneum.at